Over data.

Dataminimalisatie staat centraal in de manier waarop ik met persoonsgegevens omga voor mijn eenmanszaak Twan Eikelenboom Tekst & Advies. Voor mij betekent dit dat persoonlijk contact leidend is. Ik communiceer met u persoonlijk of met een team – op locatie, via mail, telefoon of sociale netwerken als u daarop zelf actief bent. Mijn website plaatst geen cookies bij bezoekers, dus ik analyseer uw bezoek niet. En ik doe niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.twaneikelenboom.nl en de diensten van Twan Eikelenboom Tekst & Advies. Via links op mijn website kunt u ook op andere websites terechtkomen. Voor andere organisaties of websites verwijs ik u naar de privacyverklaring op de betreffende website. Op deze website staan sociale media-buttons (LinkedIn en Twitter). Wanneer je op de button klikt, worden er cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van LinkedIn en Twitter voor meer informatie.

Waarom gebruik ik persoonsgegevens?

Ik verzamel en beheer persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden.

Persoonsgegevens gebruik ik om:

  • Een opdracht uit te kunnen voeren. Onder meer om met u of een team samen te kunnen werken, een factuur te sturen, of een betaling te kunnen doen.
  • Aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het bijhouden van een financiële administratie.
  • Met u (eenmalig) contact op te nemen of te onderhouden, in het kader van acquisitie en samenwerkingen. Denk aan het verkennen en opzetten van (nieuwe) samenwerkingen, netwerkactiviteiten en het delen van kennis.

Dit mag op basis van deze grondslagen:

  • Overeenkomst: De gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de opdracht die ik met u ben overeengekomen.
  • Wettelijke verplichting: Ik ben wettelijk verplicht gegevens te bewaren.
  • Gerechtvaardigd belang: Acquisitie, zoals netwerken en het verkennen en opzetten van samenwerkingen, is nodig voor de continuïteit van mijn onderneming en werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor contact vooraf, tijdens en na opdrachten. Ik weeg altijd mijn eigen belang af tegen de belangen van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, mijn financiële administratie en het onderhouden van contact maak ik gebruik van de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam en achternaam, adres, e-mail, offertenummer, telefoonnummer, btw-nummer, kvk-nummer (eenmanszaken en vof’s), handelsnaam (eenmanszaken en vof’s), vestigingsadres (eenmanszaken en vof’s), en financiële gegevens zoals een rekeningnummer en factuurnummer.

Ik maak gebruik van de diensten van hostingprovider Antagonist. De verwerkersovereenkomst van Antagonist is te downloaden via https://www.antagonist.nl/blog/2018/04/avg/.

Hoe beveilig ik data?

Ik neem beveiliging van data serieus en neem daarom passende maatregelen, met als doel het risico dat onbevoegden toegang tot persoonsgegevens kunnen krijgen te minimaliseren. Mijn website is beveiligd met TLS.

Hoe lang bewaar ik data?

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen voor de verwerking te verwezenlijken. Offertes, facturen en correspondentie rond bedrijfsvoering en opdrachten worden op grond van de wet 7 jaar bewaard.

Dit kunt u doen

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens. Mijn dienstverlening is echter niet mogelijk zonder, bijvoorbeeld, contact op afstand of het sturen van een offerte of factuur. Dit betekent dat wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens, ik niet met u kan samenwerken.

Hebben wij zakelijk contact gehad, waardoor uw persoonsgegevens bij mij bekend zijn? Dan kunt u, indien ik uw gegevens heb opgeslagen, bij mij een verzoek indienen om deze in te zien en/of te laten verwijderen. Ook kunt u bij mij aangeven dat u onjuiste persoonsgegevens wilt wijzigen of aanvullen. Heeft u uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u deze altijd intrekken.

Door financiële, administratieve of andere wettelijke verplichtingen kan het zijn dat ik uw persoonsgegevens niet mag verwijderen. Is dit het geval, dan laat ik u dit weten. En is uw verzoek om persoonsgegevens duidelijk ongegrond of excessief? Dan kan ik na het aantonen hiervan uw verzoek weigeren of kosten in rekening brengen.

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en een meldingsformulier voor privacyschending vindt u op de website van de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen mijn verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt via de volgende link een klacht indienen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Zo kunt u mij bereiken

Twan Eikelenboom Tekst & Advies (KvK: 08181510) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Twan Eikelenboom Tekst & Advies via te@twaneikelenboom.nl.

De publicatiedatum van deze privacyverklaring is 15/09/2020. Deze privacyverklaring kan in de toekomst wijzigen. U vindt de laatste versie op www.twaneikelenboom.nl/over-data.