Morgen,
in woorden.

Ik ben Twan Eikelenboom. Als schrijver, redacteur en adviseur geef ik met anderen vorm aan de wereld van morgen. Samen definiëren we nieuwe initiatieven, overstijgen we structuren, geven we richting met visie en beleid, en delen we kennis over hoe technologie en creativiteit mensen verder helpt.

Inmiddels werk ik al jaren in onontgonnen gebied, in de voorhoede en op het snijvlak van disciplines – de plek waar ik mij thuis voel. Bijvoorbeeld met ontwerpers die de mogelijkheden van data in de handen van gebruikers leggen. Kartrekkers die beweging creëren rond complexe vraagstukken. Architecten en conceptontwikkelaars die het landschap toekomstbestendig vormgeven. En beleidsmakers en bestuurders die structuuroverstijgende initiatieven willen ontwikkelen.

Wil je met mij richting geven aan de samenleving, een organisatie of sector? Ik help nieuwe projecten, ideeën, samenwerkingen of strategieën helder te definiëren, en bestaande structuren te overstijgen.

Dit doe ik.

  • Nieuwe ideeën en beleidsvisies helder verwoorden.
  • Tekst als middel inzetten om ontwikkelingen te versnellen.
  • Complexe inhoud terugbrengen tot de kern.
  • Strategisch meedenken over structuuroverstijgende samenwerkingen.
  • Strategieën vanuit meerdere organisaties bij elkaar brengen.
  • Meedenken op alle niveaus: van directie en bestuur tot projectteams.

Aan de slag.

Van richting bepalen tot kennis delen, en van ideeën definiëren tot disciplines bij elkaar brengen. In alle projecten breng ik mijn heldere schrijfstijl en kennis van structuuroverstijgende samenwerkingen en mensgerichte innovatie samen.

Richting

Hoe kan jij of jouw organisatie van bijdragen aan complexe vraagstukken? En hoe kun je hierin samenwerken voorbij bestaande grenzen en structuren? Ik help je om richting te bepalen, je meerwaarde te vinden in nieuwe contexten, en structuuroverstijgende projecten in woorden te vatten.

Beleid

Een beleidsdocument kan vele vormen hebben. Denk aan een subsidieaanvraag, waarin je met anderen een nieuw project presenteert. Of een meerjarenplan dat een organisatie richting geeft voor de toekomst. Met jou en alle stakeholders breng ik de beleidsvisie helder onder woorden.

Concept

In conceptontwikkeling is een schrijver onmisbaar. Ik definieer graag wat nog niet gedefinieerd is. Daarom schuif ik al jaren aan bij creatieve teams met kartrekkers, designers en architecten. Ik denk mee, vraag door en help zo nieuwe concepten en projecten scherp op papier te krijgen.

Kennis

Door kennis zoals inzichten, methodieken en ideeën te delen kun je ontwikkelingen versnellen. Ik kijk samen met jou welke waardevolle kennis in een project of organisatie aanwezig is, voor wie de kennis van waarde kan zijn, en in welke vorm we deze kunnen delen.

Op de hoogte.

Hoe kunnen we bestaande structuren overstijgen, technologie mensgericht ontwikkelen, en samenwerken rond complexe vraagstukken? Volg mijn updates op LinkedIn voor inspiratie, ideeën en methodieken.

Een terugblik.

Met mijn laptop onder de arm schuif ik aan bij kennisinstellingen, overheden, organisaties, media en maatschappelijke startups. Ook werk ik vaak samen met ontwerp-, consultancy- en architectenbureaus aan opdrachten. Dit is een selectie van mijn projecten.

Toekomstbestendige organisaties

Foto: GRRR

Welke kwaliteiten zijn belangrijk voor toekomstbestendige organisaties? Met Geleyn Meyer (rector Hogeschool van Amsterdam), Artemus Nicholson (PA Consulting) en Ruurd Priester (Climate Cleanup) ging ik als redacteur op zoek naar het antwoord. Uitgevers van het boek In Search of Future-Proof Corporations zijn de Digital Society School en Eburon.

Knowledge Mile

Foto: Jan-Willem Nes

Verandering begint met een helder verhaal. Voor ondernemers en organisaties op de Knowledge Mile heb ik verhalen en teksten geschreven, waarin we een nieuwe toekomst voor het gebied van de IJtunnel tot en met het Amstelplein schetsen. Wil je ook een verandering in gang zetten? Ik werk met je samen, om vanaf het begin een helder verhaal te hebben.

Recreatie in de metropoolregio

Foto: UNStudio

Groengebieden in de metropoolregio hebben te maken met verstedelijking en klimaatverandering. Hoe kunnen we zorgen dat ze ruimte blijven bieden aan natuur en mens, en tegelijk bijdragen aan oplossingen voor de complexe vraagstukken in de regio? Met UNStudio en Groundforce Studio ontwikkelde ik voor Recreatie Noord-Holland een serie inspiratiedocumenten.

TU Delft Library Roadmap

Foto: TU Delft Library

Door ideeën van binnen en buiten de organisatie samen te brengen, creëer je een sterke basis voor een meerjarenstrategie. Creative Consultancy Cornelis Serveert faciliteerde het collectieve denkproces voor de TU Delft Library Roadmap 2020-2024, en ik bracht de inzichten samen in een helder document dat als leidraad dient voor de komende jaren.

Amsterdam Data Science

Foto: Buurtinzicht.nl

Voor netwerkorganisatie Amsterdam Data Science schreef ik op basis van interviews en bijeenkomsten een rapport, dat inzicht geeft in de expertise van de partners om samen smart city-projecten op te zetten. Amsterdam Data Science is een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, CWI en Hogeschool van Amsterdam.

Lectorenplatform AHK

Foto: Taco Ekkel

Als redacteur begeleidde ik een succesvolle subsidieaanvraag voor een lectorenplatform rond kunst, wetenschap en technologie. Naast initiatiefnemer de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten waren zes hogescholen en de topsector Creatieve Industrie betrokken bij de inhoud van de aanvraag.

Design & The City

Foto: Sebastiaan ter Burg

Als hoofdredacteur voor de internationale conferentie Design & The City produceerde ik een newspaper en website, met Engelstalige artikelen over ontwerpstrategieën voor smart cities. Organisatoren waren de Hogeschool van Amsterdam en de Knowledge Mile. Het ontwerp is van Studio BLT, de website is ontwikkeld door Puntpixel.

Kenniswebsite e-cultuur

Foto: The New Explorers Guide

Netwerkorganisatie Virtueel Platform pionierde het in kaart brengen van de digitalisering van de kunst- en cultuursector. Ik coördineerde de ontwikkeling van de kenniswebsite (archief), schreef artikelen, en deed eindredactie voor de website en publicaties. Stagiairs begeleidde ik bij het schrijven over nieuwe media en cultuur.

Deel je idee.

Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Stuur mij dan vandaag nog een bericht met jouw ideeën.

Ik heb onder meer samengewerkt met

Knowledge Mile - Ruimte voor Vernieuwing