Morgen.
In woorden.

Ik ben Twan Eikelenboom. Schrijver, redacteur en adviseur voor organisaties die werken aan de samenleving van morgen. Samen maken we concepten en campagnes, ontwikkelen we visie en beleid, en delen we kennis over innovatie.

Als je de digitale samenleving vorm wilt geven, is het belangrijk om anderen te kunnen overtuigen van jouw visie of strategie voor de toekomst. Dat doe ik graag samen met jou. Door mijn achtergrond in nieuwe media (Universiteit van Amsterdam, 2008) en journalistiek (Windesheim, 2004), schrijf ik snel en helder over nieuwe concepten, trends en innovatie. Met jou alleen, met een groep stakeholders, of in een designteam.

Inmiddels werk ik al jaren in onontgonnen gebied, in de voorhoede. Bijvoorbeeld met de innovators die de echte mogelijkheden van big data verkennen voor steden. Met de beleidsmakers die creatieve en digitale disciplines bij elkaar brengen in de creatieve industrie. Of de onderzoekers die verkennen hoe we onderwijs toekomstbestendig kunnen maken. Samen met hen breng ik de samenleving van morgen onder woorden.

Dit kan ik.

  • Innovatieve ideeën, concepten en visies snel onder woorden brengen.
  • Complexe inhoud uit beleid en onderzoek, simpel verwoorden.
  • Strategieën vanuit meerdere organisaties bij elkaar brengen.
  • Meedenken op alle niveaus: directie, communicatie, ontwerp.

Aan de slag.

Van tekstschrijven tot eindredactie, en van creative copywriting tot beleidsdocumenten. In alle teksten, websites en publicaties breng ik mijn heldere schrijfstijl en kennis van innovatie samen.

Concept

In de ontwerpfase van een product is een creatieve schrijver onmisbaar. Ik schuif als copywriter aan bij designteams om een naam te bedenken en het concept op papier scherp te krijgen.

Beleid en visie

Een beleidsdocument kan vele vormen hebben. Bijvoorbeeld een advies voor een raad van toezicht, of een verantwoording voor een subsidieverstrekker. Ik haal de informatie uit een organisatie, en zet het helder op papier.

Subsidieaanvraag

Bij een subsidieaanvraag heb je vaak te maken met veel stakeholders. Ik zorg dat de visie van de aanvragers helder bij elkaar komt, en dat de tekst voldoet aan de eisen van de financier.

Boek

Wil je jouw kennis delen met de wereld? Als schrijfcoach, redacteur of ghostwriter help ik je om jouw persoonlijke onderzoek of visie te vertalen naar een boek.

Kenniswebsite

Met een kenniswebsite kun je inzicht geven in nieuwe ontwikkelingen. Ik kan het hele proces coördineren: opdrachtformulering, keuze van ontwikkelaar en vormgever, afstemming, en content.

Publicatie

Of het nu een verslag is van een conferentie of bijeenkomst, een jaarverslag voor je organisatie, of een inspirerend magazine. Ik verzorg en coördineer de content van je publicatie.

Inspiratie nodig?

Volg mijn sociale media voor ideeën en inspiratie over innovatie, technologie en de creatieve industrie.

Even terugblikken.

Met mijn laptop onder de arm schuif ik aan bij universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen, netwerkorganisaties, ontwerpbureaus en media. Dit is een selectie van mijn projecten.

Design & The City

Foto: Sebastiaan ter Burg

Als hoofdredacteur voor de internationale conferentie Design & The City produceerde ik een newspaper en website, met Engelstalige artikelen over ontwerpstrategieën voor smart cities. Organisatoren waren de Hogeschool van Amsterdam en de Knowledge Mile. Het ontwerp is van Studio BLT, de website is ontwikkeld door Puntpixel.

Onze Online Platformen

Foto: Pakhuis de Zwijger

Ruurd Priester is research fellow bij het Citizen Data Lab en voormalig strategisch directeur van DigitasLBi. Voor zijn boek Onze Online Platformen zocht hij een inhoudelijk redacteur. Ik begeleidde het schrijfproces en gaf advies over structuur en inhoud. Het boekontwerp is van Federica Bardelli en Carlo De Gaetano.

Toekomstbestendige organisaties

Foto: GRRR

Welke kwaliteiten zijn belangrijk voor toekomstbestendige organisaties? Met Geleyn Meyer (rector Hogeschool van Amsterdam), Artemus Nicholson (PA Consulting) en Ruurd Priester (Climate Cleanup) ging ik als redacteur op zoek naar het antwoord. Uitgevers van het boek In Search of Future-Proof Corporations zijn de Digital Society School en Eburon.

Knowledge Mile

Foto: Jan-Willem Nes

Verandering begint met een helder verhaal. Voor ondernemers en organisaties op de Knowledge Mile heb ik verhalen en teksten geschreven, waarin we een nieuwe toekomst voor het gebied van de IJtunnel tot en met het Amstelplein schetsen. Wil je ook een verandering in gang zetten? Ik werk met je samen, om vanaf het begin een helder verhaal te hebben.

Amsterdam Data Science

Foto: Buurtinzicht.nl

Voor netwerkorganisatie Amsterdam Data Science schreef ik op basis van interviews en bijeenkomsten een rapport, dat inzicht geeft in de expertise van de partners om samen smart city-projecten op te zetten. Amsterdam Data Science is een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, CWI, en Hogeschool van Amsterdam.

Lectorenplatform AHK

Foto: Taco Ekkel

Als redacteur begeleidde ik een succesvolle subsidieaanvraag voor een lectorenplatform rond kunst, wetenschap en technologie. Naast initiatiefnemer de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten waren zes hogescholen en de topsector Creatieve Industrie betrokken bij de inhoud van de aanvraag.

Kritische reflectie hbo-onderzoek

Foto: Sebastiaan ter Burg

Onderzoeksafdelingen in het hoger onderwijs moeten elke drie jaar kritisch naar hun eigen onderzoek kijken. Een visitatiecommissie beoordeelt deze zelfreflectie. Voor het kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam schreef ik de Kritische Reflectie 2012 - 2014.

Kenniswebsite e-cultuur

Foto: The New Explorers Guide

Netwerkorganisatie Virtueel Platform pionierde het in kaart brengen van de digitalisering van de kunst- en cultuursector. Ik coördineerde de ontwikkeling van de kenniswebsite (archief), schreef artikelen, en deed eindredactie voor de website en publicaties. Stagiairs begeleidde ik bij het schrijven over nieuwe media en cultuur.

Samenwerken?

Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Stuur mij dan vandaag nog een bericht met jouw ideeën.

Ik heb onder meer samengewerkt met

Knowledge Mile - Ruimte voor Vernieuwing

Scroll to top